Брюксел. Днес Комисията докладва относно напредъка, отбелязан през последните 12 месеца за постигането на визова реципрочност със САЩ, които са единственият останал случай, при който липсва такава. Визовата реципрочност е основен принцип на общата визова политика на Европейския съюз и Комисията продължава да е твърдо решена да постигне безвизов режим за пътуване в САЩ за всички държави — членки на ЕС, като въпрос от първостепенно значение. За тази цел Комисията ще продължи да работи със САЩ в тясно сътрудничество с петте държави членки, чиито граждани все още се нуждаят от виза, за да пътуват за САЩ, чрез ориентиран към резултати процес, съобщава Представителството на ЕК в София.
През последните 12 месеца контактите със САЩ на политическо и техническо равнище се активизираха. Комисията продължи да настоява пред САЩ да продължат сътрудничеството си с петте засегнати държави членки — България, Кипър, Полша, Румъния и Хърватия, с цел ускоряване на напредъка към постигане на пълна визова реципрочност. Визовата реципрочност бе обсъдена по време на всички официални срещи между ЕС и САЩ, включително двете неотдавнашни срещи на министрите на ЕС и САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните работи, проведени в София през май 2018 г. и във Вашингтон през ноември 2018 г.

Комисията ще продължи активно да подкрепя засегнатите държави членки, включително с финансова помощ, и ще работи в тясно сътрудничество с тях, за да им помогне да изпълнят изискванията на Програмата на САЩ за премахване на визите.