София. Парламентът ще избере ръководство на ЦИК. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. За председател на комисията от ПГ на ГЕРБ предложиха Стефка Стоева. От „Обединени патриоти“ предлагат за заместник-председател на специализирания орган доц. Таня Йосифова. Другото предложение за заместник-председател е на БСП в лицето на Силва Дюкенджиева. Кандидатурата на опозицията ще бъде представена в зала от заместник-председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев, въпреки че вече пета седмица депутатите от левицата не участват в пленарните заседания. За секретар на ЦИК ДПС издигнаха кандидатурата на Севинч Солакова.
Приетите процедурни правила предвиждат кандидатурите да бъдат гласувани поотделно чрез компютъризираната система на Народното събрание. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Общо 20 са предложенията за състав на комисията, но по закон парламентът има право да избере само ръководството на ЦИК. Съгласно Изборния кодекс останалите членове на комисията се назначават от президента въз основа на предложение на парламентарно представените партии и коалиции, както и на партиите и коалициите, които имат избрани евродепутати, но не са в парламента.
В пленарна зала ще се гласуват и промени в Закона за публичните финанси, внесени от БСП. Основното, което предлагат от опозицията е Министерски съвет да не може да одобрява допълнителни трансфери по бюджет повече от 1% от разчета на приходите по консолидираната фискална програма. Левицата настоява още да се въведе поредност при приемането на показателите на бюджетите, а именно – обобщените показатели за съответния бюджет да се приемат след разглеждането и приемането на неговите конкретни отделни параметри.
Депутатите ще разгледат и промени в Закона за чужденците на първо четене. Измененията са внесени от Министерски съвет. Една част от предложените промени се налагат с оглед на уреждане на статута и пребиваването в България на непридружените деца-чужденци, а именно чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Законопроектът се предлага и във връзка с необходимостта от правна уредба по отношение на разрешаването на спорове между родители на деца-чужденци.
В Народното събрание бъде изслушан министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков за създаване на Единна информационна точка. По-късно министър Желязков и ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД ще бъдат изслушани на Комисията по транспорт.