Добрич. Проектът на Общината за изграждане на приют за бездомни хора е подаден за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство. Това съобщи зам.-кметът с ресор „Икономическо развитие и европейски фондове“ Росица Йорданова, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. „След съгласуването ще бъде изискано разрешение за строеж", посочи зам.-кметът. Росица Йорданова. Тя добави, че след окомплектоване на цялата преписка ще бъде подадена информация точно каква ще бъде стойността на бюджета и след одобрение от Общинския съвет за кандидатстване ще бъде подадено проектното предложение към Управляващия орган.
Още миналата година Община град Добрич заяви своето инвестиционно намерение да бъде изграден приютът с капацитет за 15 лица, който ще работи целогодишно. Според Йорданова проектното предложение е в резултат на установена необходимост от предоставяне на такъв вид социална услуга, която ще бъде нова за добруджанския град. Проектът ще се реализира по ОП „Региони в растеж“ за периода до 2020 година. До 1 млн. лв. е предоставената безвъзмездно финансова помощ. Общината предлага да бъде използвана сградата по ул. „Хан Кардам“ № 13, която е със статут недвижима културна ценност. Собственост е на Общината, не е много голяма, което отговаря на намерението да бъде с капацитет 15 души. В рамките на проекта ще се създаде възможност за пълна реконструкция на сградата, което има двоен ефект. От една страна в града ще има сграда с културно значение в добър вид, от друга страна тя ще се превърне в място за предоставяне на социална услуга, която е търсена не само в Община град Добрич, но и в съседни, например Община Добричка, като нейният кмет още миналата година е заявил чрез писмо желание за партньорство. Освен това къщата е в близост до други два действащи приюта и обществената трапезария, което допълва останалите вече предлагани социални услуги в Добрич.
Жулиета НИКОЛОВА