Смолян. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян в партньорство с клуб „Милосърдие“ при Професионална гимназия по техника и технологии – Смолян и РЦПППО – Смолян обявява поредна кампания за събиране на пластмасови капачки по повод Световния ден на Земята – 22 април. Това съобщиха от РИОСВ – Смолян. От 20 март до 22 април всички граждани имат възможността да дадат своя принос за намаляване на замърсяването от пластмасови отпадъци, като по този начин помагат за осигуряването на средства за апаратура, нужна за оцеляването на новородени недоносени бебета. Капачките могат да бъдат предадени в Регионалната инспекция по околната среда и водите, Професионална гимназия по техника и технологии и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян.
През 2018 г. РИОСВ – Смолян организира две кампании, в рамките на които 14 училища от общините Смолян, Мадан и Девин и стотици граждани събраха над 1200 килограма капачки.