София. Дни преди да изтече мандата на Централната избирателна комисия, ЦИК отчете в свършеното през изминалите 5 години. От коституирането ѝ на 20 март 2014 г. до този момента Централна избирателна комисия (ЦИК) организира и произведе 5 национални избора, като при общите местни избори през 2015 г. се произведоха 265 избора за общински съветници, 265 избора за кметове на общини, 35 избора за кметове на райони и 3188 избора за кметове на кметства. Организирането и произвеждането на общите местни избори през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. бяха съчетани с организиране и произвеждане на 2 национални референдума. ЦИК произведе и 119 частични и нови избори и подпомогна организирането и произвеждането на 14 местни референдума. В своя мандат комисията е приела книжа и принципни решения, съобразени с измененията в Изборния кодекс, които за този период са над 10.
По време на заключителна конференция председателят на Комисията Ивилина Алексиева-Робинсън обяви, че ЦИК се е справила добре в своя 5-годишен мандат. Според нея, за да се проведат честни избори е нужен професионализъм, а затова са необходими първоначална преценка на номинираните членове на Комисията и стандарти на работа. Председателят на ЦИК отбеляза, че Комисията е съумяла да създаде елементарни обучителни материали, които са улеснявали изборния процес.
„Дейността на ЦИК е една от най-прозрачните и публични в структурата на държавата. Българската ЦИК е единствената в света, която позволява да бъдат прегледани протоколите след избори“, допълни тя. Ивелина Алексиева-Робинсън посочи, че комисията е създала нова структура на интернет страницата, с която е осигурена комуникация между централната, районните и общинските избирателни комисии. „Подсигурено е видеоизлъчване, публикуват се всички регистри и материали за кампаниите“, отбеляза тя и добави, че Комисията използва и социалните мрежи за връзка с гражданите.
„ЦИК осигури възможност да се подават електронни заявления за гласуване извън страната. По електронен път получаваме много въпроси от граждани и отговаряме на всеки един от тях. Това позволява процесът да бъде по-прозрачен и публичен“, коментира Ивилина Алексиева-Робинсън. Председателят на комисията изтъкна, че изборите не могат да се случат без съдействието на администрациите на министерствата. Според нея е крайно време в България да се разбере, че избирателната комисия сама е непосилна да организира целия изборен процес.
Тя припомни, че сегашният състав на комисията е получил награда в областта на гражданското включване и отбеляза, че трябва да се работи в посока по-широк обхват на гражданите. „Като цяло изборната администрация проведе работата си по професионален начин“, допълни тя.
Според нея новият състав на комисията ще има една добра основа, защото стандартите и принципните решения са наложени още през 2014 г. Тя припомни, че една от първите задачи на новото ръководство ще бъде внедряването на машинно гласуване в страната, като уточни, че сегашният състав е положил стъпки към реформата - обществената поръчка е готова и предстои да бъде обявена в рамките на едно-две заседания. „За организиране на машинно гласуване ние възложихме пазарно проучване, на база на това бяха изготвени технически спецификации на машините от независими екипи. ЦИК се обърна към органите на държавата за одит тестване и сертифициране на машините“, припомни председателят на комисията.
По думите ѝ най-голямото предизвикателство пред новия състав на Комисията е свързано с нарастващия мащаб на кибератаките. Ивилина Алексиева-Робинсън пожела на новата комисия силна воля, последователност, да не се предават и да следват закона. „По този начин ЦИК ще остане на това ниво и ще стигне по-високо“, изтъкна тя.