София. Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД, в София с 200 000 лв. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Средствата ще се осигурят за сметка на намаление на разходите по бюджета на министерството за 2018 г. от програма „Ефективна администрация и координация“. Те ще се използват за финансово осигуряване на търговското дружество от системата на МРРБ, за обновяване и модернизация на материалната база с цел продължаване на пазарната му дейност, подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване на конкурентоспособността.Промяната е в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г.