София. С писмо до кмета на община Карнобат заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Деница Николова е поискала проверка на извършваните строително-ремонтни дейности на жилищен блок в гр. Карнобат. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Сградата се реновира по проект „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Блокът се намира на ул. „Карнобатска комуна 1А“. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получена жалба, в която се изразява недоволство от начина на саниране на блока. Сградата все още не е въведена в експлоатация и ремонтите по нея не са приключили.
Обновяването на триетажната сграда с партер е започнало на 14 юни тази година. Стойността на ремонтите е 288 хил. лв. По информация на община Карнобат строителната фирма ще предприеме мерки по отстраняване на проблемите. Резултатите от проверката се очакват до средата на месец януари 2019 г.