На проведената работна среща с представители на медиите, Областен информационен център-Стара Загора представи изпълнението на оперативните програми за Югоизточен район за планиране към 14 декември.

Български и ирански розопроизводители с общ бизнес форум

От общия бюджет по оперативните програми за периода 2014-2020 г., който е 23 709 213 065,80 лв., договорените средства са 18 024 071 958 лв., а реално изплатените суми към 14 декември са 6 403 354 803 лв. или 27 %.
 
ОИЦ-Стара Загора
По брой сключени договори в Югоизточен район за планиране, където са сключени 592 договора, област Стара Загора се нарежда на второ място след Бургас, със 199 договора. Общата стойност на сключените договори в нашата област е 244 876 672 лева.

Старозагорски ученици дискутираха възможности за реализация

Прави впечатление, че най-големия брой сключени договори в областта е по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 109 бр., с подкрепата на които бизнесът е успял да подобри производствения си капацитет. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ договорите са 53 броя; по ОП „Региони в растеж“ - 15 броя; по ОП „Храни“ - 11 договора.


В края на работната среща с чаша вино си пожелахме да е мирна и спокойна Новата 2019 година. ОИЦ е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.