След проведени 8 неуспешни търга, със свое решение от 28 март Общински съвет Казанлък определи начална тръжна цена от 980 000 лева без ДДС за продажба на бивш „Пионерски лагер“ в с.Равда.

В законовия срок за обжалване на решението, в деловодството на общински съвет постъпи Заповед от 15 април, с която Областният управител оспорва решението пред Административен съд Стара Загора с молба да бъде отменено, поради противоречие с материални разпоредби на Закона за общинската собственост.

Решаването на възникналия спор е изцяло в правомощията на съда, който ще се произнесе окончателно, през следващите няколко месеца. Дотогава имотът не може да бъде продаван и всякакви други твърдения и действия са спекулативни, информира председателят на Общинския съвет в Казанлък Николай Златанов.

По предложение на Председателския съвет ще се проведе среща между общински съветници от Казанлък, Кмета, Главния архитект и Кмета и Главния архитект на община Несебър, на която ще се потърси съдействие за разпореждането с новопридобития имот в Несебър-бивши „Бунгала на община Казанлък“. Идеята на Председателския съвет е терена да се предостави на инвеститор, срещу придобиване на реални обекти /жилища, хотелска част или други/ от община Казанлък.