Работилница за разработване на регионална иновативна визия по проект i2i EIT HEI Initiative организира Медицински университет – Пловдив. Събитието се проведе в хибриден вариант. В първата част от програмата беше предвидена кръгла маса, която събира на едно място интердисциплинарни представители на академичната общност, частния сектор и предприемаческата екосистема, възпитаници, членове на преподавателския състав на Медицинския университет – Пловдив, неправителствени организации и стартиращи фирми, за да се стимулира споделянето на знания и набелязването на съществуващите значими проблеми в регионалната предприемаческата екосистема. 

Във втората част от програмата на събитието се проведе уъркшоп под мотото „Иновационен ден за студенти“. Поканени бяха възпитаници на висши училища от Пловдив и региона, на които организаторите поставиха задача да се справят с конкретно предизвикателство като формират предприемачески екипи – мултидисциплинарни екипи с допълващи се компетенции от участващите студенти. Сформираните групи трябваше да генерират иновативни идеи, които да им помогнат да се справят с поставеното предизвикателство. Ментори на младите хора бяха представителите на академичната сфера и бизнеса. В края на иновационния ден студентите представиха своите работещи иновативни решения.  

Медицински университет – Пловдив организира работилницата в партньорство с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“, чиято мисия е да вдъхновява и образова младите хора в сферата на свободното предприемачество, бизнеса и икономиката; The Edge, спиноф - компания, създадена на базата на използването на научни резултати от публичния изследователски сектор, работеща за преодоляване на пропастта между иновативните академични изследвания и тяхната комерсиализация в световен мащаб, и GIS-Transfer, компания, осъществяваща трансфер на научни резултати и технологии, разработени от научно-изследователски колективи, лаборатории, институти и университети.

Изводите и резултатите ще помогнат да се изготви анализ, акцентиращ върху основните препятствия за развитие на иновациите на национално ниво. След това направените констатации ще бъдат включени в Международния форум за разработване на иновативна визия, i2i EIT HEI Initiative, за да се постигне общо разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени висшите училища в цяла Европа, и за подобряване на взаимодействието между изследователи, преподаватели и индустрия.

Проект i2i EIT HEI Initiative обединява пет висши образователни институции: Медицинския университет – Пловдив, Националния университет на Ирландия, Голуей, Университет Коменски, Братислава, Словакия, Университета на Тесалия, Гърция, и Университетът на Страната на баските, Лейоа, Испания), три посреднически организации: Фондация „ГИС-Трансфер Център“, WestBIC - Центъра за бизнес и иновации и „Иновационен район на град Голуей“,  и осем асоциирани партньори от три държави – Белгия, Ирландия и Испания, в пет предприемачески екосистеми. Представителят на Белгия е European business and innovation centre network. Партньорите от Ирландия са Western Development Commission, IBEC, HBAN, SCUUL Enterprise CLG и Galway Chamber of Commerce, а от Испания –  EusKampus Fundazioa и Tecnalia Ventures.