Химикалите, често срещани в продуктите за лична хигиена, са свързани с преждевременно раждане, сочи ново проучване.

Проучването включва 232 бременни жени и открива силна връзка между небиологичните химикали, често срещани в продуктите за лична хигиена, и преждевременното раждане. Ръководителят на изследването Тал Корем, доктор по философия от Колумбийския университет, отбелязва, че тези резултати изискват по-нататъшно проучване дали обичайните експозиции на околната среда причиняват преждевременно раждане и ако е така, откъде идват. Той обаче подчертава и възможността за ограничаване на вредните ефекти, ако се установи, че тези химикали са виновникът.

Преждевременното раждане е водещата причина за смърт на новородени и здравословни проблеми през целия живот, отбелязва Scitechdaily. Преждевременните раждания са тези, настъпили преди 37 гестационна седмица. Въпреки задълбочените изследвания, в момента няма ефективни методи за прогнозиране или предотвратяване на спонтанни преждевременни раждания, които представляват две трети от преждевременните раждания.

Ежедневните хигиенни продукти, които съдържат определени химикали, допринасят за дисбаланс във вагиналния микробиом. И именно този проблем се свързва с преждевременно раждане и други усложнения на бременността в различни изследвания. В същото време точните популации на микроорганизми, отговорни за неблагоприятните резултати от бременността, все още не са определени.

За да придобият по-добро разбиране на вагиналната микросреда, екип от изследователи, ръководен от Тал Корем и Мааян Леви, доктор в Университета на Пенсилвания, се обърна към метаболомиката, област на изследване, фокусирана върху цялостния анализ на метаболитите, които са малки молекули, произведени от биологични системи. Чрез измерване на повече от 700 метаболита в метаболома през второто тримесечие на 232 бременни жени, включително 80 жени с недоносени  бебета, изследователите са открили няколко метаболита, които са значително повишени при жени, които са родили преждевременно, в сравнение с тези, които са родили на пълен термин.

Превод: GlasNews