Централната избирателна комисия ще представи отчет за петгодишната си работа. Мандатът на сегашните членове изтича в края на тази седмица.

Народното събрание трябва да гласува нов шеф, двама заместници и секретар, а останалите членове на ЦИК се назначават с указ на президента.