Потребителите на Facebook обсъждат снимка на „пътешественик във времето“. Интернет детективи откриха снимка от Втората световна война, на която е изобразен мистериозен мъж.

По-специално, на снимка от 1943 г., направена в Исландия, се вижда мъж в тълпата, който е сложил ръка на ухото си.

Мнозина имат предположението, че непознатият може да говори по мобилен телефон.

Докато някои твърдят, че това е „пътешественик във времето“, пристигнал от нашето време, други намират обяснение за странната снимка.

„Пътешественик във времето“, открит във военна снимка от 1943 г

Например, човек може да проверява дали часовникът му работи или просто да се почесва по ухото.

Между другото, все още не е известно кой е авторът на снимката с „пътешественика от бъдещето“ и къде точно е намерен за първи път.

"Просто си представи! Провал в някакъв март 2020 г. Всички тичат като попарени, очите им са кръгли, по лицата им се чете шок – никъде няма маски, няма дезинфектанти. Някой крещи... А ти, усмихвайки се снизходително, го тупаш по рамото и казваш: „Какво правиш! Как ще ви липсват тези времена!”, шегуват се в каналите на Telegram.