Ако се ограничаваш само с 3 ракии на ден, намаляваш приходите от акцизи и оставяш децата без млечна кухня, а пенсионерите - без пенсии!