Чапай и Петка обикаляли една гора намерили едни оръжия и Чапай казал:
- Петка идват турци к'во ше прайм ор'жията?
- Чапай тука има едно езеро ще ги скрием там.
- Сигурен ли си че утре ще ги намерим?
- Абсолютно!!!
На следващия ден и двамата отиват за оръжията, но Петка намира вълшебна лампа на пътя и казва:
- Чапай иди земи оръжията аз ще дойда след малко.
Петка потъркал лампата излязал дух и казал, че ще му изпълни три желания.
- Първото ми желание е да сам много богат! - изведнъж до него се подал сандък пълен със злато - Второто ми желание е да имам много хубава жена - и върху сандъка се появила една девойка. Третото желания ще оставя на Чапай.
Чапай се провиква:
- Петка 100 слона да та шибат в гъза оръжията ги няма!!!