Две мечки-стръвници бродят из планински град.
Едната съветва другата:
- И избирай консерва със синя лампа отгоре. Вътре месото е по-тлъсто.