Клаустрофобията е страх от затворени пространства - например, страх те е кръчмата да не е затворена.