Лети си Батман и изведнъж вижда на една полянка лежи гола Червената шапчица. Кацнал, изчукал я и отлетял.
- Хей Невидимия, кой беше този? - попитала Червената шапчица.
- Не зная. Сигурно някой пед*раст. - отговорил Невидимият.