Олимпиадата в Москва.
- Това мече Миша има много глупав поглед. - обръща се Мюлер към Калтенбрунер.
- "Не мисли, че ти си много красив." - мисли си Щирлиц.