- Пич, ти откъде си?
- От София.
- Ха! От София бил. Нито веднъж не съм те виждал.