Предвидените в бюджета за следващата година 260 милиона лева за социални услуги ще бъдат използвани много по-оптимално и ефективно след законовите промени, които се направиха. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в пловдивския комплекс за социални услуги „Свети Георги“. 

Тя даде комплекса като пример за ефективна подкрепа за нуждаещите се при пестеливо изразходване на средствата за целта. 

Един екип администратори обслужва петте социални комплекса на община Пловдив и така повече ресурс се насочва за служителите, които пряко работят с хората с увреждания, обясни Веселина Ботева, директор Социални дейности в общината. Основната разлика в новия Закон за социалните услуги, е че оттук нататък ще се финансират дейности, а не центрове, обясни Русинова. 

Колко души и от каква помощ се нуждаят ще определи национална  карта на услугите. Информацията за нея ще се представя от общините. Този модел гарантира, че хората в  никоя община няма да бъдат ощетени спрямо останалите, добави заместник-социалният министър. Първата карта се очаква да влезе в сила пред 2021  година.