По време на вечеря във висшето общество на поручик Ржевски му дошъл редът да говори за птиците.
- Е какво, може и за птиците - казал той.
- Ето например хипопотамът има ей такъв задник, а представете си, без нито едно перо.