Граждани, недоволни от услугите на мобилните оператори, могат да потърсят съдействие от експерти в мобилна приемна в Пловдив. Тя ще работи днес в сградата на областната  управа и е по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията със съдействието на  областния управител Здравко Димитров.

Приемната е за потребители от цялата Пловдивска област, а целта е експертите да съдействат при разрешаване на проблеми, свързани с покритието на мобилните оператори и приемането на цифровото разпръскване, сключването на договори, неоправдано високи сметки, използването на електронни и съобщителни услуги. 

На срещата ще присъства председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков. Поканени са и кметовете на населените места в региона.