В ход е поредния етап от реализирането на Програмата за капитално строителство на кметство село Бъта – полагане на нова канализация на улиците „Иглика“,“Незабравка“,“Тодор Белоперков“и“Георги Павлов“.