Съдейки по политиката на толерантност към имигрантите, столицата на Великобритания не трябва да се казва "Лондон", а "Вавилондон".