- Сър- докладва икономът,- жена Ви избяга с шофьора.
- Ех, Джийвс - замислено казва, докато отпива от уискито си сър Джон,- видя ли че съм бил прав, когато ти споделих, че този шофьор има проблеми със зрението?!