Щастие - това е прилично уиски, прилична храна, прилична пура и прилична жена... е може и НЕприлична жена - зависи колко щастие може да понесете...