След поредния запой, поручик Ржевски е на смъртния одър. Решили хусарите да викнат попа, пък белким му опрости Господ греховете. За зла беда попът бил зает с една сватба и изпратил попадията, която облякла неговото расо. Дошла тя, но тъй като много била слушала за подвизите на поручика решила да погледне под одеялото. Виждайки неговото мъжко достойнство, мечтателно въздъхнала. Точно в този момент поручика се пробудил:
- Мдаммм Господи, това е твоето наказание за моите грехове, в последните ми минути ми изпращаш поп пед*раст!