След произнасянето на тоста "Един път живеем!" някои започват да вършат такива неща, че шансовете им да доживеят до сутринта рязко се съкращават.