Ученици на възраст от 7 до 17 години могат да кандидатстват за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Ведомството обяви процедура за избор на желаещи от 18 области: Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол. Търсят се и 4 нови хлапета от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на съвета.
Той е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст, които не са навършили пълнолетие. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.
Идеята е членовете на Съвета на децата да са гласа на младите хора на местно и национално ниво. Те организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година реализираха две успешни кампании - „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, като запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.
За членове на Съвета могат да кандидатстват само деца, записани в редовна форма на обучение, които притежават креативност, организаторски умения и могат да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; както и да изразяват и защитават общото мнение.
Желаещите трябва до 31 март да изпратят автобиография и мотивационно писмо на e-mail: [email protected] или [email protected]

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от жури, назначено от председателя на ДАЗД, в което ще има представители на комисията, на неправителствени организации и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион./Марица.бг