Туристите, дошли в Скопие, като чуели песента Македонско девойче, винаги се чудели, защо Македонско, след като е Българско момичето! Поради тази причина, тамошните власти, за да докажат разликата, към всеки диск музика,
са били приложени по 5 диска македонска история, прекопирана от военно историческият музей в София!