В козметичния салон:
- Обещахте ми да приличам на София Лорен!
- Ми да... тя сега е стара и болна също!