Веднъж Чапай и Петка бягали от белите и стигнали до една река. Там намерили една лодка, но била без гребла. Тогава Чапай казал:
– Давай с хуями!
По едно време Петка казал:
- Вода холодная!
А Чапай му отвърнал:
- Дъно каменистое....