София. Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на акад. Минчо Хаджийски с орден „Св. Св. Кирил и Методий“- първа степен, за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката. Това съобщиха от правителствената информационна служба. В продължение на 52 години акад. Хаджийски има активна преподавателска и научна дейност в Техническия университет-Варна, и Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор е на 25 нови учебни курса в областта на автоматизацията на корабни машини и механизми, теория и управление на техническата кибернетика, автоматизация на химикотехнологични и металургични обекти и др. Създал е 7 нови учебни лаборатории и е развил нови учебни и научни направления. Акад. Хаджийски е автор на 7 учебника, като е въвел в учебните планове нови научни направления. Бил е гост-преподавател в редица чуждестранни университети в Англия, Германия, Финландия, Гърция, Полша и други. Негови 43 разработки са внедрени, за което е документиран икономически ефект от 2 100 000 лв. Акад. Хаджийски е главен редактор на списание „Автоматика и информатика“ от 2002 г. и заместник главен редактор на списание „Journal of Information Technologies and Control“ до 2016 г. Член е на множество чуждестранни научни организации - Senior member на IEEE, председател на Националния комитет и член на два технически комитета на IF АС и др. Той е един от учредителите на Съюза по автоматика и информатика. „Джон Атанасов“, бивш негов председател и към момента член на ръководните му органи. За активната си научна и преподавателска дейност акад. Хаджийски нееднократно е бил награждаван - два пъти носител на почетния знак на ХТМУ, удостоен е със званието „Почетен професор на ТУ-Варна“, златен медал на Федерацията на научно-техническите съюзи, първа награда на Фонд „Научни изследвания“ и др.