- Една Фанта ечемик, моля!
- Но такава няма!
- Такова де, ъъъ …бира!