На днешната, изключително кратка сесия на Общински съвет, бе прието Пловдив да стане член на сдружението „Най-добра европейска дестинация”. По този начин градът ни ще бъде популяризиран в целия свят чрез онлайн платформа. В организацията членуват над 350 града от цяла Европа. Решението беше взето с пълно съгласие – 40 гласа „За”.

Всичките 17 точки, залегнали в дневния ред, бяха приети без особено разминаване в гласуването. Единствено точка 9 предизвика сериозен дебат. Въпросното предложение бе във връзка с придобиване на 50% право за строеж на хотел в съседство до сградата „Колодрума”. Това ще струва на Общината 450 000 лева и предизвика недоволството на групата от Патриотичен фронт. Още преди да бъде гласувана точката, Слави Георгиев съобщи, че той и съпартийниците му няма да подкрепят предложението с аргумента, че достатъчно средства вече са вложени, неоправдано засега, в участъка на „Колодрума”. Реплика веднага бе получена от Спас Гърневски, който даде да се разбере, че подобен проект ще има възвръщаемост след известно време. Все пак след края на дебата точката бе приета – 33 гласа „За”, 9 „Против” и 3-ма въздаржали се.