Предложение за увеличение на по-голяма част от местните такси и цени на услуги в Пазарджик е внесъл в общинския съвет кметът Тодор Попов. Като мотив е посочено, че досегашните такси не отразяват в достатъчна степен промените в законите и другите нормативни актове в страната. За увеличение са предложени таксите за преместваеми съоръжения за търговия на територията на общината, административни услуги по гражданска регистрация и обредни дейности, паркирането и др.

Така например таксата за адресна регистрация ще скочи от 3 на 5 лв., ако общинските съветници приемат предложението на кмета. Предвижда се и поскъпване на таксата за паркиране, като за 1час в районите на "Синя зона" и паркингите то ще се увеличи от 1.20 на 1.50 лева, а месечния абонамент за паркиране ще стане от 80 на 100лв. Сесията на общинския съвет, когато ще бъдат разгледани предложенията на Тодор Попов за увеличение на таксите ще се проведе идния четвъртък.