- Зашо Симеон лично обяви промените?
- Защото са толкова смешни, че нямаше да повярват хората, че Димитър Цонев не се шегува...