Кюстендил. Няма постъпили предложения относно предложените промени за данъка върху моторните превозни средства в община Кюстендил. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Общински съвет – Кюстендил. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван за предложения становища и възражения, но няма неприети предложения. Предстои внасяне на проекта за гласуване от страна на Общинския съвет. Същото се отнася и за и за проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. Предложението касае изменение на някои от таксите, заплащани за ползване на услугата „Домашен социален патронаж”. Предложенията също ще бъдат гласувани от страна на общинските съветници в Кюстендил.
Венцеслав ИЛЧЕВ