Студенти и докторанти от България и Русия се включват в двудневната конференция „Православие – традиции и съвременност“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Домакин за шеста поредна година е катедра „Теология“ към Философско-исторически факултет. 

Участниците в престижния форум ще представят проучвания в 11 областите, сред кото са  библейска археология, история на Българската православна църква, догматическо богословие, църковно право, история на религиите и християнско изкуство.