Американец, французин и Бай Ганьо оцеляват след корабокрушение... Достигат до самотен остров, но няма нищо за правене... Изведнъж гледат - в океана плава самотна бутилка уиски... Всички се втурват да я хванат, но я хващат едновременно... Възникнал въпроса - на кой се пада? Американецът, като най-умен предложил следното: Всеки да задава гатанка и да пие докато някой не познае... Теглили чоп кой да е първи: бай Ганьо получил най-късата сламка, французина средната, а американеца - най-дългата...
Американецът отворил бурилката, помирисал алкохола въздъхнал и казал: "Сто въжета, един х*й. Що е то?" и понечил да отпие, но французина го срязал, тъкмо когато докоснал гърлото с устни: "Ей, и във Франция имаме парашутисти!". Американецът изпсувал, дал му бутилката и седнал на земята. Французинът изтрил гърлото с блузата си, замислил се и казал: "Десет въжета, пет х*я. Що е то?", но Ганьо в същия момент го контрирал: "Драги, алпинизма е известен в целия свят!". Французина затворил яростно бутилката и заровил наполовина в пясъка от яд. Бай ни Ганьо я изровил, отворил я и отсякъл: "Седем въжета, пет х*я! Що е то?" и почнал да пие... Той пие, другите двама се въртят около него и се мъчат да познаят. Накрая, вече изпил всичко, той се обръща със светнали очи и ги пита: "Не се ли сетихте?", а те: "Добре де! Така и така изпи всичко, дай поне, кажи ни отговора, молим те!"... Бай Ганьо се ухилил доволно и казал: "Знаех си че сте капиталистически свине, но как можахте да не познаете един седмовъж петох*й не ми стана ясно..."