Бай Ганьо, американеца и турчина се качват на самолет, но самолетът аварирал. Пилотът казва:
- Изхвърлете нещо, защото ще паднем!
Американеца изхвърлил жена си. Питат го:
- Защо хвърли жената?
- Ние, в Америка, имаме много жени.
Пилотът пак ги предупреждава да изхвърлят нещо.
Турчинът хвърлил двете си дисаги със злато.
Другите го питат:
- Защо хвърли златото?
- Ние, в Турция, имаме много...
Пилотът отново предупредил да изхвърлят нещо.
Бай Ганьо хванал седящия до него циганин и го изхвърлил.
Всички обезумели:
- Защо хвърли човека?
- А, ние, в България, си имаме мно-о-ого...