Червената шапчица отива при баба си и влиза в кащичката на бабата и казва:
- Бабо, защо са ти толкова големи зъбите?
- Аз не сам баба ти, ма, аз сам Зара!!!