Как може да разпознаете българите в Слънчев Бряг или друг роден курорт?
Застанете до някоя пешеходна пътека със светофар и вижте, кой минава на червено!