- Коя е най-красивата сграда във вашия град през лятото?
- Училището - нали е затворено!