На бала поручик Ржевски минава в гръб на Наташа Ростова и й прошепва:
- Наташа, сега такъв смешен виц ще Ви разкажа, че гърдите Ви ще паднат от смях.
Наташа се обръща. Поручикът я поглежда объркано и казва:
- Уф! Виждам, че изглежда вече са Ви го разказали...