Върви си червената шапчица из гората и на среща й Мецан, хукнала с всички сили да бяга, но не щеш ли паднала и си изкълчила кракът. Идва Мецан и Червената шапчица се замолила:
- Моля ти се Мецане, не ме яж, виж каква съм хилава, даже за закуска няма да ти стигна.
Мецан:
- Виж червена шапчице, аз и не искам да те ям, а и по принцип съм вегетарианец, ама днеска вълка го извикаха военните та ме помоли да те намеря и да ти предам, да продължите с приказката утре.