Смолян. Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Смолян ще проведе информационни срещи със земеделски стопани в общините от област Смолян. Това съобщиха от Дирекцията. Целта на срещите е хората които се занимават със земеделска дейност и кандидатстват за субсидии пред Фонда да бъдат запознати с всички новости и важни моменти при кандидатстване и прилагане на схемите и мерките от тазгодишната Кампания по Директни плащания на площ. Ще бъдат дискутирани изисквания за участие по отделните схеми, които тази година са 39 /тридесет и девет/ на брой, новости, често допускани грешки и специфични изисквания към тях за недопускане на неизпълнение на поети ангажименти. Експертите от структурата на Фонда в Смолян ще разговарят на място и за теми и проблеми които интересуват земеделските стопани в тяхната работа и при кандидатстване, като им бъдат споделени добри практики и слабости, така че да получат максимален ефект от кандидатстването им пред Фонда.
Днес срещи ще има в град Неделино в Сесийната зала на Община Неделино от 10.00 часа, в Златоград в залата на Общински съвет - Златоград от 15.00 часа, в с. Старцево – Народно читалище „Прогрес“ (малка зала) от 13.00 часа, в гр. Рудозем в Общинска служба по земеделие от 10.00 часа, в с. Елховец в Кметството от 11.30 часа, в с. Чепинци в Читалище „Нов живот – 1948“ от 14.00 часа, в с. Смилян в Информационния център от 17.00 часа.
На 21 март срещи ще се проведат в гр. Девин в Общинска служба по земеделие от 10.00 часа, в с. Гьоврен в Кметството от 12.00 часа, в с. Триград в Кметството от 14.00 часа, в с. Лясково в Кметството от 10.30 часа, в с. Осиково в Читалище „Съединение“ от 13.00 часа.
На 22 март ще бъдат проведени срещи в гр. Мадан в залата на Общинска служба по земеделие от 10.30 часа, в с. Търън в заведението на Центъра от 13.00 часа, в гр. Чепеларе в Общинска служба по земеделие от 10.00 часа, в с. Хвойна в Кметство от 11.30 часа, в с. Момчиловци в Кметството от 15.00 часа.
На 25 март ще има срещи със земеделските производители в с. Баните в Общинска служба по земеделие от 10.30 часа, в с. Гълъбово в Народно читалище „Светлина“ от 13.00 часа, в с. Давидково в Народно читалище „Зора – 1927“ от 14.00 часа, в с. Загражден в Клуба на инвалида от 11.00 часа.