Национално сдружение "Случаен превоз" излиза на протест заради несъгласието си с начина на разпределяне на 40 милиона лева държавни средства за подпомагане на автобусните превозвачи.

Според национално сдружение "Случаен превоз" девет големи фирми ще получат близо 80 на сто от общо 40 милиона лева. 132 предприятия са изключени от програмата, а останалите 1340 малки предприятия ще кандидатстват само за 8 милиона лева.

Оттам посочват, че прагът на подпомагане за големи предприятия също е далеч по-висок от допустимия според Европейската комисия - 3,5 милиона лева или 8 на сто от приходите за 2019 г., информира БНР.

Тежка техника на пътните фирми блокира центъра на София

Членовете на сдружението са предимно микро и малки предприятия и според тях предложенията на Министерството са несправедливи, тъй като не отговарят на картината на пазара, казва неговият председател Радка Мандилова.

"Категорично не сме съгласни с предложените методи от Министерство на транспорта за разпределение на средствата и не сме съгласни с това, че няма да бъдат подложени те на обществено обсъждане, като призоваваме да се направи подробен анализ на пазара, да се обяви обществено обсъждане, на което да участват всички, да се вземат всички предложения под внимание и да се преразгледа методиката, която Министерство на транспорта предлага с оглед постигане на по-справедлив начин на разпределение", посочи тя.

Превозвачите са изпратили писмо с исканията си до служебния министър-председател Стефан Янев. В него те посочват още, че в предложеното от Министерството на транспорта разпределение на средствата са допуснати и 11 общински предприятия за градски транспорт, три от които са големи. Според тях предприятията на бюджетна издръжка не би трябвало да се възползват от помощите за бизнеса.

Заради протеста, разрешен от Столичната община, отново се очакват затруднения в движението в центъра на София.

Уведомлението за протеста е за времето от 8 до 12:30 часа, като изрично се указва, че проявата трябва да се проведе извън зоната за сигурност на Народно събрание – 2, Президентството на Република България и Министерския съвет. Организаторът е длъжен да осигури и спазване на противоепидемичните мерки.

Ръководството на СДВР е създало необходимата организация и ще предприеме всички мерки за обезпечаване на обществения ред преди, по време и след приключване на мероприятието.

Целта е да бъдат минимизирани последствията за останалите участници в движението. Органите на МВР ще санкционират за пътни превозни средства, които нарушават Закона за движение по пътищата и общинските наредби, свързани с влизането на товарни автомобили и строителни машини.