Публикуваме коментар на "Фронтално" относно дигиталното управление* на интернет страниците в Община Русе:

"НАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА: Не е особено приятно да видиш, че Община Русе е закъсала в дигитализацията.

Милиционер и компютър не си подхождат като комбинация. Дигиталният скок изисква други хора и подходи - отвореност, прозрачност, квалифицирани служители, план за действие.

Общината може и да е на опашката в България, но градът ни иначе се счита за IT център у нас. Предпоставките за промяна са налице."

*Коментарът е базиран на информация от  www.epi-bg.org, която показва резултатите от Четвъртото годишно изследване на интернет страниците и на страниците в социалните медии на 27-те големи общини (областни центрове). Изследването е част от проекта „Твоята община те очаква онлайн 2018“ и се осъществява по международна методология на глобалния доклад „Дигитално управление на общините в световен мащаб“ (Digital Governance in Municipalities Worldwide) с подкрепата на Посолството на Съединените американски щати в София.

Според изнесените резултати Русе е на 24 място от 27-те общини - малко преди дъното...